معنی و ترجمه کلمه cross grinder به فارسی cross grinder یعنی چه

cross grinder


علوم مهندسى : شاه تير افقى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها