معنی و ترجمه کلمه cross hair به فارسی cross hair یعنی چه

cross hair


تار موى وسط دوربين
علوم نظامى : خط داخل دوربين


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها