معنی و ترجمه کلمه cross head به فارسی cross head یعنی چه

cross head


تير افقى
علوم مهندسى : تير عرضى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها