معنی و ترجمه کلمه cross hole به فارسی cross hole یعنی چه

cross hole


علوم مهندسى : سوراخ عرضى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها