معنی و ترجمه کلمه cross pointing به فارسی cross pointing یعنی چه

cross pointing


علوم نظامى : ارايش طنابهاى اطراف ناو يا استنچى
علوم دريايى : ارايش طنابهاى اطراف ناو يا استنچى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها