معنی و ترجمه کلمه cross-aisal به فارسی cross-aisal یعنی چه

cross-aisal


راهروى صليبى
علوم مهندسى : راهروى چليپايى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها