معنی و ترجمه کلمه cross-arm به فارسی cross-arm یعنی چه

cross-arm


پنجه

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها