معنی و ترجمه کلمه cross-linking به فارسی cross-linking یعنی چه

cross-linking


شيمى : اتصال عرضى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها