معنی و ترجمه کلمه crosscourt shot به فارسی crosscourt shot یعنی چه

crosscourt shot


ورزش : ضربه کوتاه به ديوار مقابل که به طرف ديگر زمين اسکواش بيافتد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها