معنی و ترجمه کلمه crossed controls به فارسی crossed controls یعنی چه

crossed controls


علوم هوايى : بکارگيرى سطوح کنترل برخلاف حالت عادى در مانورهاى ويژه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها