معنی و ترجمه کلمه crow-steps به فارسی crow-steps یعنی چه

crow-steps


لاريز : برجستگى هايى که بشکل پله ياکنگره درسرازيريهاى شيروانى م


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها