معنی و ترجمه کلمه crown به فارسی crown یعنی چه

crown


تحدب ،کوژى ،راس ،ستيغ سره ،ستيغ نيمرخ ،مهره طاق ،فرق سر،بالاى هرچيزى ،حد کمال ،تاج دندان ،تاج گذارى کردن ،پوشاندن(دندان باطلا وغيره)
علوم مهندسى : قله
معمارى : کليد طاق
ورزش : تاج قهرمانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها