معنی و ترجمه کلمه crucial experiment به فارسی crucial experiment یعنی چه

crucial experiment


روانشناسى : ازمايش تعيين کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها