معنی و ترجمه کلمه cruel به فارسی cruel یعنی چه

cruel


بيرحم ،ظالم ،ستمکار،ستمگر،بيدادگر
روانشناسى : ستمکار


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها