معنی و ترجمه کلمه cruel به فارسی cruel یعنی چه

cruel


بيرحم ،ظالم ،ستمکار،ستمگر،بيدادگر
روانشناسى : ستمکار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها