معنی و ترجمه کلمه cruise به فارسی cruise یعنی چه

cruise


سرعت حرکت در اب ،دريانوردى کردن حرکت دريايى ،سفر دريايى ،گشت زدن
علوم هوايى : گشت زدن
علوم نظامى : عبور کردن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها