معنی و ترجمه کلمه cruising altitude به فارسی cruising altitude یعنی چه

cruising altitude


ارتفاع پرواز
علوم نظامى : ارتفاع ثابت پرواز هواپيما

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها