معنی و ترجمه کلمه cruising level به فارسی cruising level یعنی چه

cruising level


سقف پرواز ثابت
علوم نظامى : افق پرواز ثابت

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها