معنی و ترجمه کلمه cruising range به فارسی cruising range یعنی چه

cruising range


برد عملياتى
علوم نظامى : شعاع عمل هواپيما يا کشتى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها