معنی و ترجمه کلمه crumblings به فارسی crumblings یعنی چه

crumblings


چيز خرد شده ،فاسد شده ،زوال يافته

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها