معنی و ترجمه کلمه crunch به فارسی crunch یعنی چه

crunch


صداى خرد کردن يا خرد شدن چيزى زير دندان يا زير چرخ وغيره ،خرد شدن
کامپيوتر : بيان ظرفيت کامپيوتر براى پردازش اعداد و انجام اعمال رياضى

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها