معنی و ترجمه کلمه crusade wars به فارسی crusade wars یعنی چه

crusade wars


قانون ـ فقه : جنگهاى صليبى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها