معنی و ترجمه کلمه crushed stone به فارسی crushed stone یعنی چه

crushed stone


علوم مهندسى : سنگريزه
معمارى : سنگ شکسته

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها