معنی و ترجمه کلمه cryptocommunication به فارسی cryptocommunication یعنی چه

cryptocommunication


ارتباط رمز
علوم نظامى : ارتباط و مخابرات رمزى

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها