معنی و ترجمه کلمه cryptograph به فارسی cryptograph یعنی چه

cryptograph


نوشته رمزى ،به رمز نوشتن ،بصورت رمز در اوردن
علوم نظامى : نوشته رمزى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها