معنی و ترجمه کلمه crystal growth affinity به فارسی crystal growth affinity یعنی چه

crystal growth affinity


شيمى : رشد خواهى بلور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها