معنی و ترجمه کلمه crystalized intelligence به فارسی crystalized intelligence یعنی چه

crystalized intelligence


روانشناسى : هوش متبلور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها