معنی و ترجمه کلمه crystalline growth به فارسی crystalline growth یعنی چه

crystalline growth


رشد بلورين
علوم مهندسى : نمو بلورين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها