معنی و ترجمه کلمه crystallization differentiation به فارسی crystallization differentiation یعنی چه

crystallization differentiation


شيمى : تبلور جزء به جزء

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها