معنی و ترجمه کلمه crystallizing lacquer به فارسی crystallizing lacquer یعنی چه

crystallizing lacquer


علوم مهندسى : لاک بلورى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها