معنی و ترجمه کلمه cubic closed packed structure به فارسی cubic closed packed structure یعنی چه

cubic closed packed structure


شيمى : ساختار مکعبى تنگچين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها