معنی و ترجمه کلمه cuckoo به فارسی cuckoo یعنی چه

cuckoo


(ج.ش ).فاخته ،صداى فاخته دراوردن ،ديوانه

گسترش
کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها