معنی و ترجمه کلمه cuff به فارسی cuff یعنی چه

cuff


سراستين ،سردست پيراهن مردانه ،دستبند اهنين زدن به ،دکمه سردست

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها