معنی و ترجمه کلمه cullion به فارسی cullion یعنی چه

cullion


ادم فرومايه ،بيضه ،گياه ثعلب

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها