معنی و ترجمه کلمه cultivation به فارسی cultivation یعنی چه

cultivation


جلب محبت براى استفاده در کسب اطلاعات دانه پاشيدن ،پرورش ،کشت ،زراعت ،تربيت ،تهذيب ،ترويج
روانشناسى : کشت
زيست شناسى : کشت
علوم نظامى : تماس براى جلب و به دام انداختن افراد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها