معنی و ترجمه کلمه culture به فارسی culture یعنی چه

culture


کشت ميکرب در ازمايشگاه ،برز،فرهنگ ،پرورش ،تمدن
روانشناسى : فرهنگ
علوم نظامى : عوارض شهرى مناطق شهرنشين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها