معنی و ترجمه کلمه culvert به فارسی culvert یعنی چه

culvert


پل کوچک ،پلک ،ابگذر،مجراى سر پوشيده ،اب گذر،نهر سرپوشيده ،مجراى اب زير جاده ،لوله مخصوص کابل برق زير زمينى
علوم مهندسى : نهر سرپوشيده
عمران : مجراى ابگذر سرپوشيده
معمارى : ابرو


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها