معنی و ترجمه کلمه cumulative compound winding به فارسی cumulative compound winding یعنی چه

cumulative compound winding


الکترونيک : سيم پيچ مرکب جمع پذير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها