معنی و ترجمه کلمه cunningham gambit به فارسی cunningham gambit یعنی چه

cunningham gambit


ورزش : گامبى کانينگم در گامبى شاه شطرنج

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها