معنی و ترجمه کلمه curiosity به فارسی curiosity یعنی چه

curiosity


حس کنجکاوى ،چيز غريب ،کمياب
روانشناسى : کنجکاوى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها