معنی و ترجمه کلمه currency depreciation race به فارسی currency depreciation race یعنی چه

currency depreciation race


تجديد نظر در قيمت پول جارى
قانون ـ فقه : تخفيف قيمت پول رايج کشور نسبت به پول ساير ممالک که باعث افزايش صادرات مى شود

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها