معنی و ترجمه کلمه current limiter به فارسی current limiter یعنی چه

current limiter


علوم مهندسى : محدود کننده جريان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها