معنی و ترجمه کلمه curse به فارسی curse یعنی چه

curse


دشنام ،لعنت ،بلا،مصيبت ،نفرين کردن ،ناسزا گفتن ،فحش دادن


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها