معنی و ترجمه کلمه curve of deviation به فارسی curve of deviation یعنی چه

curve of deviation


منحنى انحراف ،نمودار نپر
علوم دريايى : syn : Napier diagram

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها