معنی و ترجمه کلمه curved به فارسی curved یعنی چه

curved


کج شده ،منحنى ،خميده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها