معنی و ترجمه کلمه custom به فارسی custom یعنی چه

custom


رسم ،سنت ،عرف ،(درجمع )حقوق گمرکى ،گمرک ،برحسب عادت ،عادتى
قانون ـ فقه : عرف
روانشناسى : رسم
بازرگانى : مشترى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها