معنی و ترجمه کلمه customs cleared به فارسی customs cleared یعنی چه

customs cleared


بازرگانى : ترخيص شده


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها