معنی و ترجمه کلمه customs cleared به فارسی customs cleared یعنی چه

customs cleared


بازرگانى : ترخيص شده

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها