معنی و ترجمه کلمه customs declaration به فارسی customs declaration یعنی چه

customs declaration


قانون ـ فقه : اظهار نامه گمرکى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها