معنی و ترجمه کلمه cut a thread (to) به فارسی cut a thread (to) یعنی چه

cut a thread (to)


معمارى : پيچ تراشيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها