معنی و ترجمه کلمه cut throat competition به فارسی cut throat competition یعنی چه

cut throat competition


رقابت بيرحمانه
بازرگانى : رقابت ادمکشانه

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها