معنی و ترجمه کلمه cut-off saw به فارسی cut-off saw یعنی چه

cut-off saw


علوم مهندسى : اره طولى بر

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها